Anmälan till Studie- och yrkesvägledning och interkultur - om att möta och mötas VT 2023

 

Datum: 

2 februari kl.10.00-15.00                

16 mars kl. 10.00-15.00                    

25 april kl. 10.00-15.00  

16 maj kl. 10.00-15.00

Plats:

Digitalt

1.
För- och efternamn
Frågan är obligatorisk
2.
Mailadress
Frågan är obligatorisk
3.
Titel
Frågan är obligatorisk
4.
Skolform
Frågan är obligatorisk
5.
Mobilnr (då vi skickar ut välkomstsms och påminnelser)
Frågan är obligatorisk
6.
Skolform
Frågan är obligatorisk
7.
Kön
Frågan är obligatorisk
8.
Hemadress (för intyg)
Frågan är obligatorisk
9.
Övrig information