Välkommen till Skolverkets slutkonferens för ESF-projektet kombinationsutbildning sfi

Slutkonferensen vänder sig till dig som är

  • beslutsfattare
  • lärare i sfi eller svenska som andraspråk eller yrkeslärare inom kombinationsutbildningar
  • rektor anställd av huvudman med ansvar för kombinationsutbildningar
  • studie- och yrkesvägledare eller medarbetare med utvecklingsuppdrag inom området.

Tid och plats

Tid: måndag den 17 april kl. 9.00–10.30.

Plats: Slutkonferensen kommer att genomföras digitalt via Teams. Länken skickas ut några dagar före seminariet. 

1.
För- och efternamn
Frågan är obligatorisk
2.
E-postadress
3.
Organisation
Frågan är obligatorisk
4.
Titel