Träffen erbjuds vid två tillfällen och kommer att genomföras i Teams. Du anger i anmälan vilket av tillfällena du önskar delta i.

Tillfälle 2: Tisdag 18/1 kl. 15.00-16.30

Plats: Teams (länk kommer några dagar innan träffen)

1.
Välj vilket tillfälle du vill anmäla dig till
2.
För- och efternamn
Frågan är obligatorisk
3.
E-postadress
4.
Namn på utbildningsanordnare
Frågan är obligatorisk
5.
Kommun
Frågan är obligatorisk
6.
Titel
7.
Övrig information