Intresseanmälan till nätverk Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - styrning.

Plats: Teams (länk kommer några dagar innan träffen)

Målgrupp

Nätverket riktar sig till arbetsgrupper med representanter för huvudmän samt rektorer som har identifierat introduktionsprogrammen som ett utvecklingsområde. En förutsättning för deltagande i nätverket och huvudmannens utvecklingsarbete är att det finns en övergripande arbetsgrupp med mandat att driva förändringsarbetet. Det är en fördel om alla introduktionsprogrammen i kommunen är representerade.

Arbetet utgår från huvudmannens plan för utbildning, elevens individuella studieplan samt uppföljning av elevers kunskapsutveckling innan godkända betyg. Dessa är viktiga komponenter i arbetet med styrning av introduktionsprogrammen och ingår i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Anmäl ditt intresse

Intresseanmälan görs individuellt, men för att kriterierna för deltagande i nätverket ska vara uppfyllda behöver representanter från huvudmanna- och rektorsnivå vara med.

 

1.
För- och efternamn
Frågan är obligatorisk
2.
E-postadress
3.
Huvudman
Frågan är obligatorisk
4.
Befattning
5.
Är din huvudman utvald för deltagande inom:
6.
Övrig information
7.
Jag samtycker till Skolverkets hantering av mina personuppgifter.
Ni kan läsa om hur Skolverket hanterar personuppgifter här.
Frågan är obligatorisk