Lärare i jiddisch

Välkommen till anmälan för Skolverketers uppdragsutbildning Lärare i jiddisch.


Det är huvudmannen eller deltagarens närmaste chef som ska göra anmälan. Deltagaren behöver inte vara anställd som lärare i jiddisch men ska vara verksam som lärare och ha goda kunskaper i jiddisch. Uppdragsutbildningen är kostnadsfri och arbetsgivaren kan få ersättning för uppkomna extrakostnader.

Om antalet anmälningar är fler än antalet platser kan vi komma att stänga anmälan tidigare. Urvalet baseras på tidpunkt för fullständig anmälan, deltagarens behörighet i form av lärarlegitimation och var i landet läraren är verksam. 

Information om personuppgiftsbehandling